White Bhut Jolokia

Här är lite frukter från min White Bhut Jolokia efter att jag rensat ur hela hydron. Dags att börja på ny kula med nya sorter och mer strukturerat växande.


RSS 2.0